Masterplan Calevoet

Verwerking ideeën groene en open ruimte


Op 23 februari van dit jaar stelde het team van architecten en ontwikkelaars het Masterplan Calevoet voor aan de buurtbewoners tijdens een digitaal infomoment.

Tijdens dit infomoment werd een oproep gedaan naar ideeën voor de invulling van de onbebouwde ruimte (boskamers) tussen de verschillende gebouwen. Ontmoeting, ontspanning, spel en natuurlijke materialen staan alvast centraal.

Enkele weken na het infomoment komen we hier graag op terug met een korte samenvatting van de ideeën die we, mede dankzij de buurt, bij elkaar gesprokkeld hebben en die verder zullen uitgewerkt worden in het landschapsontwerp.

Sport & spel

  • Petanquebaan – Met of zonder pastis, gezelligheid troef: petanque brengt mensen samen. Van jong tot oud, van groentjes tot de meest ervaren petanquespelers…iedereen is welkom!
  • Sporttoestellen – We kregen enkele verzoeken doorgestuurd voor outdoor sportfaciliteiten. De actualiteit benadrukt dan ook het belang van kwalitatieve groene ruimte rondom ons. Vrij sporten in je achtertuin? Daar dromen velen onder jullie van! De fit-o-meter is bijvoorbeeld populairder dan ooit. De sport- en spelelementen in natuurlijke materialen brengen een echte meerwaarde en belevingsfactor bij aan het ontwerp.


Fauna & flora

  • Bijenkasten – Dat bijen meer doen dan honing maken is al lang geweten. Ze maken een belangrijk onderdeel uit van het ecosysteem en zorgen voor een biodiversiteit die de natuur nodig heeft. Zo’n 80% van de planten, bomen en struiken wordt door hen bestoven. Maar de bij heeft het moeilijk. Daarom geven we ze een plaatsje in de uitwerking van het ontwerp.
  • Nestkasten voor gierzwaluwen – De gierzwaluw is in België een algemeen voorkomende broedvogel, met een duidelijke voorkeur voor stadswijken. De laatste decennia is hun aanwezigheid afgenomen, door de sloop en renovatie van oude stadswijken, en door betere isolatie. Speciaal voor deze zomergasten – ze komen immer enkel aan de grond om te broeden – willen we daarom speciale nestkasten integreren in het project.
  • Ponton aan het water– Wadi’s zorgen niet alleen voor hemelwaterinfiltratie maar zorgen ook voor biodiversiteit in het landschap. Aan één van de wadi’s voorzien we een ponton waar je heerlijk relaxen kan aan het water in het groen!

Bedankt voor jullie input!
Wij zijn alvast van mening dat jullie ideeën het project hebben verbeterd!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.